Jouhteninen

Höytiäisen tärkein maamerkki ja luonnoltaan monipuolisin saari on Jouhteninen, jonka korkein kohta, Sirnitsanharju kohoaa lähes 60 metriä järvenpinnasta. Nimensä saaren arvellaan saaneen profiilistaan, joka lounaissuunnasta katsottuna muistuttaa kaulaansa vedenpintaa pitkin kurkottavaa joutsenta.

Jouhteninen on harjusaari, jonka kasvillisuuteen kuuluvat niin kuivat mäntykankaat kuin rehevät lehdot ja kosteat kuusikotkin. Saaressa on myös useita lampia, mm. syvän supan pohjalle syntynyt Sirnitsalampi. Jouhtenisen kasvillisuuden erikoisuuksia ovat ns. Lehmusmäen lehmukset. Niitä pidetään jäänteenä jääkauden jälkeiseltä lämpimältä ilmastokaudelta n. 5000-7000 vuoden takaa, jolloin jalot lehtipuut olivat näilläkin seuduilla huomattavasti yleisempiä. Onpa Jouhtenisessa tavattu valkokukkainen kanervakin.

Saaren kulttuurihistoriaan kuuluvat tarinat erakkomunkista 1500-1600-lukujen vaihteesta, ison vihan aikaisten piilopirttien jättämät painaumat 1700-luvun alusta ja tiedot kalasaunoista jo ajalta ennen järvenlaskua. Hautalahdessa sijaitsee 1950-luvulla autioitunut asuinpaikka, jossa Saaren Sanna vaatimattomassa oloissa kasvatti lapsilaumaansa.

Jouhteninen on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi harjualueeksi ja se kuuluu suurimmaksi osaksi valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Saareen on suunnitteilla opastettu polkureitti sekä isommille aluksille sopiva laituri.

Paluu